Κόλτσιου – Νικήτα Άννα

Κόλτσιου – Νικήτα Άννα

Ἡ Ἄννα Κόλτσιου–Νικήτα εἶναι Καθηγήτρια τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τῆς Ἰουδαϊκῆς καί τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.. Τά ἐρευνητικά της ἐνδιαφέροντα ἐπικεντρώνονται στή μελέτη τῆς χειρόγραφης παράδοσης, τή γλώσσα καί τή μετάφραση, καθώς καί τή διαμόρφωση τῆς γραμματολογικῆς ταυτότητας τῶν κειμένων τῆς χριστιανικῆς γραμματείας.