Μαυροσκούφης Δημήτρης

Μαυροσκούφης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Φιλοσοφίας–Παιδαγωγικής–Ψυχολογίας και διδακτορικού του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της ίδιας Σχολής. Υπηρέτησε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1980 μέχρι το 1999 και από το 1999 μέχρι το 2006 ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων. Παράλληλα, από το 1995 δίδασκε ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου και εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής το Νοέμβριο του 2005 και τον Ιούνιο του 2010 καθηγητής. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη Διδασκαλία και τη Μάθηση, τη Διδακτική Μεθοδολογία της Ιστορίας, την Ιστορία της Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Πολιτική.