Σέμογλου Κλειώ

Σέμογλου Κλειώ

Η Κλειώ Σέμογλου είναι ΕΕΠ Φυσικής Αγωγής στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, στη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης μέσα από την κίνηση και το δημιουργικό παιχνίδι, στο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και δημοσιεύσει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά έντυπα.