Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

  • Συγγραφέας -
    Κεδράκα Κατερίνα Φίλλιπς Νίκη
  • Έτος Έκδοσης - 2017
  • Διαστάσεις - 17Χ24
  • Σελίδες - 144
  • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
  • Κωδικός στον Εύδοξο - 68407482
  • ISBN - 978-960-599-199-9

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

14,30 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 15,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα σύγχρονο, δυναμικό πεδίο που έχει τις θεωρητικές του καταβολές στην φιλελευθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι έννοιες της ενεργού και βιωματικής μάθησης και της δια βίου εκπαίδευσης, έννοιες με καθοριστική σημασία στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών και κοινωνικών μεταβολών. Η ουσιαστική μάθηση αποτελεί την «καρδιά» κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, μέσα από σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που χρησιμοποιούν την κριτική προσέγγιση, την προσωπική εμπλοκή, την αξιοποίηση της εμπειρίας, την εμβάθυνση, τον αναστοχασμό και την ενεργητική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διεργασία.

Προκειμένου να επιτύχει ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύει ενηλίκους, χρειάζεται να πληρούνται ορισμένες θεωρητικές αρχές αλλά και πρακτικές προϋποθέσεις, που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής πράξης καθώς και στα μέσα και τις τεχνικές που χρη- σιμοποιούνται. Αυτοί είναι και οι στόχοι του παρόντος βιβλίου, που αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στις πρακτικές δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά ειδικότερα στο χώρο των Οργανισμών Μάθησης που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. 

Οι συγγραφείς του, η Κατερίνα Κεδράκα και η Νίκη Φίλλιπς είναι έμπειρες εκπαιδεύτριες ενηλίκων, με μακρά κι ενεργή διαδρομή στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με το βιβλίο αυτό ελπίζουν ότι οι νέοι εκπαιδευτές θα αποκτήσουν τα βασικά εφόδια που χρειάζονται, προκειμένου να αναλάβουν με επιτυχία την εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία