Παιδαγωγική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

52,20 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 58,00 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Η αποτελεσματική διαπαιδαγώγηση του νέου ανθρώπου αποτελεί πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της. Η Παιδαγωγική Ψυχολογία, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις των δυνατοτήτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής πράξης επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην έρευνα πρακτικών παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων. Τα ειδικότερα πορίσματά της συμβάλλουν στη βελτίωση των επιμέρους πτυχών της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μετάφραση του έργου «Παιδαγωγική Ψυχολογία», που έχει εκδοθεί από τους Elke Wild – Jens Möller και στο οποίο συνεργάστηκαν ως συγγραφείς και άλλοι αξιόλογοι επιστήμονες, έρχεται να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία. Στις σελίδες του έργου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα βρει απαντήσεις σε θέματα, που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού, τη διαχείριση των συναισθημάτων κ.ά., τεκμηριωμένες από εμπειρικές έρευνες και πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, για κάθε εκπαιδευτικό θα αποτελέσει ένα εργαλείο αναστοχασμού, που θα τον βοηθήσει να προσεγγίσει τον κάθε μαθητή ως μοναδική προσωπικότητα, η οποία απαιτεί και ξεχωριστή μεταχείριση και να διαμορφώσει τον δικό του τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης των εκάστοτε επιμέρους εκπαιδευτικών και διδακτικών προβλημάτων.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία