Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι

Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι

Η Παιδαγωγική Σκέψη από τον Πλάτωνα ως τη Μ. Μοντεσσόρι

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

24,75 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 27,50 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Παιδαγωγικά κείμενα από τον Σωκράτη ως τη Μ. Μοντεσσόρι ανθολογούμε σ` αυτόν τον τόμο. Το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί η πληρότητα μιας τέτοιας προσπάθειας προϋποθέτει συντονισμένη συλλογική δράση επιστημόνων που έχουν προσεγγίσει συστηματικά τα παιδαγωγικά ρεύματα, τις τάσεις ή το έργο μεμονωμένων παιδαγωγών. Η πρώτη δυσκολία μιας τέτοιας Ανθολογίας έχει σχέση με τη μεγάλη ευρύτητα (χρονική και γεωγραφική) του εγχειρήματος, η δεύτερη αναφέρεται στον αριθμό των παιδαγωγών που το έργο τους θεωρείται σημαντικό και αξιόλογο και η τρίτη έχει σημείο αναφοράς τον ίδιο τον όρο `Παιδαγωγικά Κείμενα` το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να προκαλέσει, ιδιαίτερα για τις πρώιμες περιόδους, πολλές και σοβαρές αμφισβητήσεις. (. . .) 

Συνειδητά γίνονται, λοιπόν, κάποιες παραχωρήσεις στην αυστηρά επιστημονική δεοντολογία με άμεσο στόχο να καλυφθούν, προσωρινά έστω, κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας ώσπου να προωθηθεί, ελπίζουμε σύντομα, μια συλλογική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. (. . .) 


(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία