Ξένη Γλώσσα και Παιχνίδι

  • Συγγραφέας -
    Γρίβα Ελένη Σέμογλου Κλειώ
  • ISBN - 978-618-5105-96-9
  • Έτος Έκδοσης - 2015
  • Διαστάσεις - 17Χ24
  • Σελίδες - 352
  • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
  • Κωδικός στον Εύδοξο - 50662696

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

33,39 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 37,10 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην έναρξη εκμάθησης μιας άλλης γλώσσας πέρα από τη μητρική από την πρωτοσχολική ή ακόμη και την προσχολική ηλικία. Οι ερευνητές και ειδικοί που τάσσονται υπέρ της πρώιμης εκμάθησης γλωσσών εστιάζονται στα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την αφύπνιση της δια/πολυπολιτισμικής και δι/πολύγλωσσης συνείδησης, καθώς και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς.
 
Βασικό παράγοντα για την επιτυχή πρώιμη εκμάθηση αποτελούν οι ‘βέλτιστες συνθήκες’ εκμάθησης μιας ΞΓ μέσα από την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων κατάλληλων για τους μαθητές μικρής ηλικίας. Το παιγνίδι έχει αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό μεσο γλωσσικής εκμάθησης, καθώς μέσα σε ένα παιγνιώδες, αλληλοδραστικό και ευχάριστο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών, να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους και να εξασφαλίσει την αυθόρμητη συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης.
 
Το διαθεματικό πρότζεκτ Παίζω και μαθαίνω την ξένη γλώσσα, το οποίο παρουσιάζουμε σε αυτό το βιβλίο, στηρίχθηκε στην αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων (παιχνιδιών) με στόχο την πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με την ΞΓ σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό, παιγνιώδες και διασκεδαστικό πλαίσιο, μέσα από την εφαρμογή του μοντέλου 
Ενεργοποίηση 
Εξερεύνηση
Έκφραση
Επικοινωνία
Επίλυση προβλήματος
Ευχαρίστηση
 
το οποίο προτείνουμε.
 
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία