Επιχείρηση Κόκινος Καπνάς

 Операция «Кокинос Капнас»

 • Συγγραφέας -
  Πολιτίδης Χαράλαμπος
 • Έτος Έκδοσης - 2017
 • Διαστάσεις - 17Χ24
 • Σελίδες - 144
 • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
 • ISBN - 978-960-599-175-3

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

13,40 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 14,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Το βιβλίο φέρει έναν απόλυτα πραγματικό και συμβολικό τίτλο σε σχέση με την επιχείρηση διάσωσης του αρχείου της εφημερίδας «Κόκινος Καπνάς», που εκδίδονταν για τους Έλληνες της Σοβιετικής Αμπχαζίας (50.000 άνθρωποι) και άλλων παρευξείνιων περιοχών και έκλεισε από το μπολσεβίκικο καθεστώς το 1939 με την πρόφαση της ”αναδιοργάνωσης” (παρεμπιπτόντως, με την ίδια πρόφαση της ”αναδιοργάνωσης” καταργήθηκε η Ελληνική εθνική περιοχή που βαθμονομούνταν ως Εθνική Περιφέρεια στον Νομό Κρασνοντάρ, όπως και άλλες τέσσερεις ανάλογες Ελληνικές περιοχές στην σημερινή Περιφέρεια του Ντονέτσκ Ουκρανίας…), ο οποίος τίτλος επεκτείνεται ευρέως στο ζήτημα της διατήρησης της Ποντιακής ταυτότητας στον Ιστορικό Πόντο και όχι μόνο. 
Ο συγγραφέας ως απόλυτος γνώστης των πραγμάτων ξετυλίγει σπάνιας ειδίκευσης στρατηγική πρόταση για τον Ποντιακό Ελληνισμό και τον Ιστορικό Πόντο (σημερινή Τουρκία) σε σχέση και με την Ρωσία και την Ελλάδα, δια ξετυλίγματος της εθνικο-πολιτικής δυναμικότητας και προσέλκυσης σε μία ενιαία πολιτικό-οικονομική ένωση των σημερινών κληρονομικών θραυσμάτων του Αρχαιοελληνικού και Βυζαντινού πολιτισμών της Οικουμένης σε μία ολότητα, δια των λαών της σημερινής Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας και βέβαια της Μεγάλης Ρωσίας….
Μαζί με τα γεγονότα της διάσωσης του αρχείου της εφημερίδας μέσα από το Κρατικό Αρχείο της Αμπχαζίας, που πυρπολήθηκε από γεωργιανούς εθνοφύλακες και κάηκαν πληθώρα στοιχείων της ιστορικής κληρονομιάς των Ελλήνων στην Αμπχαζία, οδηγεί τον αναγνώστη σε προτύπως γνωστική, εθνολογική, ιστορικό-γεωγραφική ανάλυση της ρέουσας κατάστασης για τον Πόντο και τον Ελληνισμό γενικότερα. Η ζωή, όμως, συνεχίζεται και οι θετικοί στόχοι του Ελληνισμού υπάγονται σε αναγέννηση, δεδομένου ότι υπάρχουν προσωπικότητες σαν τον πρωταγωνιστή στο βιβλίο και συναγωνιστές του …
Οι πρωταγωνιστές του συγγράμματος, ωσάν προφήτες, με την πράξη τους ξεπέρασαν τον χρόνο και έσωσαν ένα τμήμα των εθνικών μας ιερών, ανοίγοντας δρόμο για εθνικές πράξεις την σήμερον ημέρα …
Μαζί με το ελληνικό κείμενο, το βιβλίο περιέχει το πρωτότυπο κείμενο στην ρωσική γλώσσα.
 
 

 • Представляемая Вам книга Харлампия Георгиевича Политидиса , аналитика - интеллектуала , политолога ... почетного члена Президиума Союза диаспорных народов Российской Федерации, который в течении десяти лет, предшествующих грузино-абхазскому конфликту, занимал высокую служебную должность в аппарате Совета министров Абхазии ...
 •  
 • Книга несет абсолютно символическое, прагматичное наименование в связи с операцией по спасению архива греческой газеты "Кокинос капнас" ("Красный тобаковод", раннее "коммунистис"), которая функционировала для греков Абхазии (50 тыс. человек) и понтийцев иных причерноморских регионов ... 
 • И была ликвидирована большевитским режимом  в 1939 году под рубрикой "реорганизации" (кстати , под этой же рубрикой "в связи с реорганизацией" был ликвидирован Греческий национальный район в ранге Национального Округа  в Краснодарском Крае, также как и четыре аналогичных Греческих национальных районов в нынешней Донецкой области Украины ...)
 •  
 • В своей работе автор широко развивает вопрос сохранения  идентичности Понтийского Эллинизма как в историческом ПОНТЕ , так и в коренных землях северного ПОНТА в Российском Причерноморье соответственно путем территориальной АВТОНОМИЗАЦИИ в рамках Турецкой Республики и Российской Федерации ...
 •  
 • Автор, как абсолютный знаток рассматриваемого предмета, распутывая исторические вехи вовлеченных в "процесс" политических игроков, строит  стратегию понтийского эллинизма и буквально "мазком", всего эллинизма путем раскрытия этно-политического потенциала и вовлечения в единый экономико-политический союз нынешних наследных осколков античной древнегреческой и Византийской цивилизаций этой ойкумены (планеты) в единое целое в лице народов нынешней Греческой Республики, Кипра, Турецкой Республики и конечно же Великой России ...
 •  
 • в  символичной "проекции " через спасения греческой газеты "Кокинос Капнас", ибо впоследствии вместе с сожженным (грузинскими гвардейцами) Госархивом Абхазии сгорело и множество артифактов исторического наследия греков Абхазии ... Но жизнь продолжается и позитивные цели Эллинизма подлежат возрождению, ибо есть такие личности как Хрúстос Софианидис и его соратники ...
 •  
 • Герои книги, словно прорицатели, своим подвижническим подвигом опередили время, спасли часть национальных святынь, проложив дорогу к понтийским национальным деяниям для торжества дня сегодняшнего.
 •  
 • Вместе с греческим текстом в книге представлен оригинал на русском языке.  

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία