Βυζαντινός Πολιτισμός. 4ος-15ος Αιώνες

Βυζαντινός Πολιτισμός. 4ος-15ος Αιώνες

Βυζαντινός Πολιτισμός. 4ος-15ος Αιώνες

 • Συγγραφέας -
  Νεράντζη - Βαρμάζη Βασιλική
 • Έτος Έκδοσης - 2016
 • Διαστάσεις - 14Χ21
 • Σελίδες - 200
 • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
 • Κωδικός στον Εύδοξο - 59381628
 • ISBN - 978-960-599-119-7

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

13,05 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 14,50 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

 • H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ζωή στο Βυζάντιο και η ελληνόφωνη μεσαιωνική γραμματειακή παραγωγή είναι τα δύο κύρια θέματα που καλύπτουν το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου.
 • Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η οικογένεια, η κατοικία, η ζωή στην ύπαιθρο και στην πόλη, αλλά και ειδικότερα ζητήματα, όπως το εμπόριο, η εκπαίδευση, η φιλανθρωπία, ο μοναχισμός, καθώς και οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους γύρω λαούς.
 • Στο δεύτερο μέρος δίνεται μία σύντομη ιστορία της βυζαντινής γραμματείας. Παρουσιάζονται πρώτα οι γενικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη γραμματειακή παραγωγή της περιόδου και στη συνέχεια διακρίνονται τα κείμενα σε πεζά και ποιητικά, σε λόγια και δημώδη, ανάλογα με το γραμματειακό τους είδος (θεολογικά συγγράμματα, ιστορικά έργα, βίοι αγίων, ρητορικά συγγράμματα, μυθιστορίες, επιστημονικά έργα) πάντοτε κατά τη χρονολογική τους ακολουθία. 
 • (Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)
 •  
 • H ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ είναι ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεννήθηκε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διδάκτορας του ίδιου Τμήματος. Αρχικά εργάστηκε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση και από το 1973 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο ως βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Ιστορίας. Στη συνέχεια πέρασε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και έφθασε στη βαθμίδα του καθηγητή.
 • Στα μαθήματά της και στις μελέτες της ασχολήθηκε κυρίως με την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο, την Αστική Οικονομία στο Βυζάντιο και την Ιστορία των Βυζαντινών Επαρχιών.
 • Έχει εκδώσει τα εξής βιβλία:
 • - Το Βυζάντιο και η Δύση 1354-1369. Συμβολή στην ιστορία των πρώτων χρόνων της μονοκρατορίας του Ιωάννη Ε ́ Παλαιολόγου, Θεσσα- λονίκη 1995
 • - Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου μέσα από τις Βυζαντινές Πηγές, Θεσσαλονίκη 1996
 • - Σύνταγμα Βυζαντινών πηγών Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1996 Η Βαλκανική Επαρχία κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, Θεσσαλονίκη 1998
 • - Αγροτική και Αστική Οικονομία στο Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2002
 • Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Τα εγκώμια της πόλης, Θεσσαλονίκη 2005
 • Βυζαντινή Ιστορία 324-1453, εκδόσεις Μάτι 2007
 • - Bυζαντινός Πολιτισμός (4ος-15ος αιώνες), Θεσσαλονίκη 2013
 • Έχει δημοσιεύσει επίσης περισσότερες από 50 μελέτες σε βυζαντινολογικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων και τιμητικούς τόμους. 

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία