Δεοντολογία στη Φυσικοθεραπεία

Δεοντολογία στη Φυσικοθεραπεία

Δεοντολογία στη Φυσικοθεραπεία

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

14,30 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 15,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

  • ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟ έρχεται να καλύψει ένα κενό στο χώρο της βιβλιογραφίας. Γραμμένο πρωτίστως για τους φοιτητές και αυριανούς επαγγελματίες φυσιοθεραπευτές. 
  • Οι αρχές δεοντολογίας ενός επαγγέλματος αφορούν είτε την υπεύθυνη στάση έναντι του νομικού πλαισίου που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αντίστοιχου επαγγελματία, είτε τις κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνικοοικονομική και επιστημονική υπόστασή του. 
  • Επομένως η δεοντολογία καθορίζει στον επαγγελματία φυσιοθεραπευτή και ένα σύστημα κανόνων ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς – με την έννοια της διαγωγής – καθώς και της άσκησης της εργασίας του. 
  • Η δεοντολογία γεννήθηκε από την ανάγκη, την επιταγή καλυτέρα ανθρώπινη και κοινωνική, να έχει ο θεραπευτής κατά την άσκηση του λειτουργήματος του την απαιτούμενη ηθική υπόσταση που θα τον καταστήσει αντάξιο της αποστολής που σπουδάζει να υπηρετεί. Την πιο υψηλή και θαυμάσια ίσως αποστολή: Την προάσπιση της υγείας και τη διαφύλαξη της ζωής! 
  • Είναι λοιπόν πρωταρχική μέριμνα μιας καλά οργανωμένης κοινωνίας η προάσπιση του πρωτίστου αγαθού, της υγείας και των ατόμων που τη συγκροτούν. 
  • Από πολύ παλιά διαμορφώθηκαν αυτοί οι βασικοί κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν την σωστή στάση συμπεριφορά των θεραπευτών, απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφο του αλλά και μέσα στην κοινωνία που ζει και αναπτύσσεται. 
  • Ο κώδικας του Hammurabi και οι αρχές του Ιπποκράτους αργότερα, αποτελούν τη βάση των δεοντολογικών κανόνων, που από τότε μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν κατά ποικίλους τρόπους οι διάφοροι λαοί. 
  • (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία