Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων

Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων

Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων

Διαθεσιμότητα: Μη διαθέσιμο

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

22,50 €

Αγορά
Τιμή καταστήματος: 25,00 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

  • Η προέλευση και η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και η καταγωγή σημερινών και αρχαίων πληθυσμών πάντοτε γοήτευε τόσο τους επιστήμονες, όσο και τους απλούς ανθρώπους.Στο βιβλίο αυτό επιδιώκεται να συγκεραστούν τα ευρήματα και συμπεράσματα της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της ανθρωπολογίας, της παλαιοντολογίας, και ενίοτε της γλωσσολογίας και της μυθολογίας με τα αποτελέσματα της Γενετικής για να δοθούν με εκλαϊκευμένο τρόπο επιστημονικές απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα και να υποστηριχτούν ή να αμφισβητηθούν θεωρίες σχετικά με την καταγωγή των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας.
  • Στο βιβλίο παρουσιάζονται με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο πλήθος επιστημονικών ερευνών σχετικών με τη γενετική σύσταση του ανθρώπινου είδους και κατοίκων της Ευρώπης. Εκτενέστατα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των εντυπωσιακών στοιχείων που αποκαλύπτει η μελέτη αρχαϊκού DNA, σχετικών με τη γενετική σύσταση των σημερινών κατοίκων της Ελλάδας, που υπήρξε το πεδίο του συγγραφέα καθ' όλη την επιστημονική του διαδρομή. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρίνεται η γενετική σύσταση των Ελλήνων με τη γενετική σύσταση πληθυσμών της Ευρασίας και της Αφρικής προκειμένου να εξεταστούν από νέα οπτική γωνιά καίρια ερωτήματα, όπως: Ποια είναι η γενετική καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων; Άραγε είναι οι σύγχρονοι Έλληνες άμεσοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων;
  • Τα παρατιθέμενα στοιχεία εντυπωσιάζουν καθώς με βάση αυτά η Γενετική υποστηρίζει: Την τριπλή καταγωγή των Ευρωπαίων και άρα και των Ελλήνων από παλαιολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, πρώιμους Νεολιθικούς αγρότες που από τη Μέση Ανατολή διέσχισαν την Ανατολία και έφτασαν πρώτα στην Ελλάδα μέσω των νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις μεταναστεύσεις κυρίως από τον ελλαδικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη από την εποχή του Χαλκού. Την ύπαρξη της γενετικής υπογραφής των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις αποικίες τους. Τη γενετική συνέχεια των κατοίκων της Κρήτης από της εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα. Αντίθετα καταρρίπτεται η ευρύτατα διαδεδομένη θεωρία της «Καθόδου των Δωριέων» από τις στέπες της Ουκρανίας/Κασπίας, κλπ.
  • Η εκλαϊκευμένη αυτή έκδοση απευθύνεται κυρίως στον κοινό αναγνώστη που επιθυμεί να ενημερωθεί υπεύθυνα σε σημαντικά, ευαίσθητα, αλλά και συναρπαστικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική ταυτότητα και τη γενετική καταγωγή των Ελλήνων μακριά από υπεραπλουστεύσεις και ακραίες ιδεοληψίες.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΙ:
-Κων. Δέλτα
-Συγγραφέα
1 ΤΟ DNA
Το DNA του ανθρώπου: Ένα ανεξίτηλο μήνυμα από τους προγόνους μας
Το γονιδίωμα και τα χρωμοσώματα του ανθρώπου
Πόσο διαφέρει το DNA ανάμεσα σε δύο ανθρώπους;
Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου
Το μιτοχονδριακό DNA του ανθρώπου
Ο φαινότυπος των ατόμων
2 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ο γενετικός πολυμορφισμός στον άνθρωπο - Γενετική δομή πληθυσμών
Γενετικοί δείκτες χρησιμοποιούμενοι στην ανάλυση του γονιδιώματος ανθρώπινων πληθυσμών
Περιγραφή των απλοομάδων του ανθρώπου
Απλοομάδες του φυλετικού χρωμοσώματος του ανθρώπου
Μιτοχονδριακές απλοομάδες του ανθρώπου
Ηλικία δημιουργίας και γεωγραφική προέλευση των απλοομάδων
Διερεύνηση της γενετικής δομής ενός πληθυσμού και της συγγένειάς του με άλλους πληθυσμούς
Μέγεθος πληθυσμιακού δείγματος και αριθμός γενετικών δεικτών
Ανάλυση των γενετικών δεδομένων
3 Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Η έξοδος αρχέγονων ειδών του γένους Homo από την Αφρική
Αρχέγονα είδη του γένους Homo στον Ελλαδικό γεωγραφικό χώρο
4 Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Είναι η Αφρική κοιτίδα του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου;
Η πρώιμη μετακίνηση του Homo Sapiens εκτός Αφρικής
Μοντέλο μερικής ή μοντέλο πλήρους αντικατάστασης των αρχεγόνων ειδών ανθρώπου από τον ανατομικά σύγχρονο άνθρωπο;
Επιμειξία ανάμεσα στον άνθρωπο του Νεάντερνταλ και τον ανατομικά σύγχρονο άνθρωπο
Επιμειξία ανάμεσα στον άνθρωπο Ντενισόφσκι και τον ανατομικά σύγχρονο άνθρωπο
5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η μυθολογική εκδοχή της καταγωγής των Ελλήνων. Η θεωρία της αυτοχθονίας
Η θεωρία της Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής
Η θεωρία της Παλαιολιθικής συνέχειας
Η θεωρία Κουργκάν της Marija Gimpoutas
Η θεωρία της Ανατολίας του αρχαιολόγου C. Renfrew για την καταγωγή και διασπορά των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών
Η Αφροκεντρική θεωρία
6 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Επισκόπηση της DNA σύστασης των Ελλήνων
Η γενετική θέση των Ελλήνων στον παγκόσμιο γενετικό χάρτη
Επιμειξία των Ελλήνων με διάφορες "φυλές" του ανθρώπου
Η γενετική θέση των Ελλήνων στον Ευρωπαϊκό/Μεσογειακό γενετικό χάρτη
7 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η γενετική σύσταση των Σαρακατσαναίων / των Βλάχων / των Ελλήνων από τη Γεωργία
Η γενετική σύσταση και καταγωγή των Πομάκων
Η γενετική σύσταση των Roma
8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
Σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με εκείνη των Ιταλών / των Αλβανών / των Σλάβων της π.Γ.Δ.Μ. / των Βουλγάρων / των Τούρκων
9 ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο εποικισμός του ελλαδικού/ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου από τον ανατομικά σύγχρονο άνθρωπο - ανθρωπολογικά και αρχαιολογικά στοιχεία
Ο εποικισμός της Ελλάδας και της Ευρώπης από τον Homo Sapiens, όπως προκύπτει από τη μελέτη του DNA
Μιτοχονδριακές απλοομάδες
Απλοομάδες του χρωμοσώματος Υ
Οι μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων Homo Sapiens προς και από τον ελλαδικό χώρο μετά το τελευταίο μέγιστο των παγετώνων
Πληθυσμιακές μετακινήσεις από το 23.000 π.Χ. έως τη Μεσολιθική εποχή και συσχέτισή τους με τους παγετώνες
Πληθυσμιακές μετακινήσεις κατά τη Μεσολιθική εποχή
Η είσοδος αγροτών από την Εγγύς Ανατολή στην Ελλάδα κατά τη Νεολιθική εποχή και η εξάπλωσή τους στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο αρχικός Νεολιθικός αποικισμός του ελλαδικού/ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου
Η Ελλάδα κατά τη Νεολιθική εποχή (αρχαιολογικά στοιχεία)
Πιθανές διαδρομές μετακίνησης Νεολιθικών πληθυσμιακών ομάδων από τον ελλαδικό χώρο στην υπόλοιπη Ευρώπη
Μετάβαση στον Νεολιθικό πολιτισμό: Δημογραφική, Πολιτισμική ή Μωσαϊκή η διαδικασία διάδοσης της γεωργίας στην Ευρώπη;
Ο Νεολιθικός εποικισμός της Ελλάδας και της Ευρώπης από τον ανατομικά σύγχρονο άνθρωπο, όπως προκύπτει από τη μελέτη του DNA
Κλασικοί γενετικοί δείκτες
DNA γενετικοί δείκτες
Απλοομάδες του χρωμοσώματος Υ
Βαλκανικοί Μεσολιθικοί κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες υιοθέτησαν πρώτοι τη γεωργία κατά τη Νεολιθική εποχή
[...]

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία