Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό. 2η έκδοση

Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό. 2η έκδοση

Η Φυσιολογία με μεγεθυντικό φακό. 2η έκδοση

  • Συγγραφέας -
    Σμοκοβίτης Αθανάσιος
  • ISBN - 978-618-5105-37-2
  • Έτος Έκδοσης - 2014
  • Διαστάσεις - 17Χ24
  • Σελίδες - 848
  • Εξώφυλλο - Σκληρό
  • Κωδικός στον Εύδοξο - 41963727

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

58,14 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 64,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

ο παρόν βοήθημα βασίζεται στο ίδιον επίτομο σύγγραμμα «Φυσιολογία» (Εκδόσεις «Δέσποινα Κυριακίδη», όγδοη έκδοση, 2014) και στο ερωτηματολόγιο «Φυσιολογία: ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου της Φυσιολογίας» και απευθύνεται στον αναγνώστη του συγκεκριμένου συγγράμματος για να τον διευκολύνει να αξιοποιήσει καλύτερα την πληροφόρηση που περιέχεται σ’ αυτό· να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις βασικές έννοιες των διαφόρων θεμάτων που αναπτύσσονται. Έτσι, σε κάθε θέμα, προτάσσονται του κειμένου λέξεις ή φράσεις «κλειδιά», συνοπτικοί πίνακες/διαγράμματα ή περιλήψεις, ενώ και το κείμενο πολλές φορές δεν έχει την ανάπτυξη που έχει αντιστοίχως στο επίτομο σύγγραμμα Φυσιολογίας. Δίνεται ο αδρός σκελετός του κάθε θέματος. Τονίζονται οι πυρήνες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η επί μέρους πληροφόρηση. Επίσης, παράγραφοι του κειμένου με ιδιαίτερο ειδικό βάρος αναγράφονται με έντονα στοιχεία. Τέλος, παρατίθενται στο τέλος κάθε θέματος και ορισμένες ενδεικτικές ερωτήσεις για τον αυτοέλεγχο της κατανόησης του θέματος και την εδραίωση της γνώσης, οι απαντήσεις όμως κάποιων από αυτές απαιτούν και την επιπρόσθετη, λεπτομερέστερη πληροφόρηση που περιέχεται στην επίτομη Φυσιολογία. (Ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων και υποερωτήσεων ανέρχεται σε 1.600 περίπου).
Το επίτομο σύγγραμμα Φυσιολογίας, εκτός από την εκτενέστερη ανάπτυξη κάθε θέματος, περιέχει αναλυτικούς πίνακες, πολύ περισσότερες εικόνες, πλουσιότατη βιβλιογραφία (παρέχοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να ανατρέξει σ’ αυτή για επί μέρους, ειδικές πληροφορίες), λεπτομερέστατο ευρετήριο, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κεφάλαια, όπως είναι τα αισθητήρια όργανα, η φυσιολογία της συμπεριφοράς των ζώων και ο επηρεασμός φυσιολογικών λειτουργιών από παράγοντες που ρυπαίνουν ή μολύνουν το περιβάλλον. Τέλος, οι επιστημονικοί όροι αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.
Το παρόν βοήθημα είναι, λοιπόν, συμπληρωματικό της επίτομης Φυσιολογίας, της οποίας αποτελεί επεξεργασμένο υλικό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Και βέβαια, κανένα σύγγραμμα ή άλλη βιβλιογραφική πηγή ή οποιοδήποτε εποπτικό μέσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν εμπνευσμένο Δάσκαλο, που προσεγγίζει με διαλεκτικό τρόπο και κριτικό πνεύμα το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς του.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζωικό κύτταρο
Ενδοπλασματικό δικτυωτό
Ριβοσώματα
Μιτοχόνδρια
Συσκευή του Golgi
Λυσοσώματα
Κεντριόλια
Πυρήνας
Ενδοκυτταρικό και εξωκυτταρικό υγρό
Ενδοκυτταρικό υγρό
Εξωκυτταρικό υγρό
Η διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης
Διήθηση
Διάχυση
Απλή ή παθητική διάχυση
Διευκολυνόμενη διάχυση
Ενεργητική μεταφορά
Κυτταροφαγία και κυτταρόποση
Όσμωση
Τρόποι επικοινωνίας των διαφόρων κυττάρων
Πηγές ενέργειας
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ [...]
ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΕΡΜΑ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία