Ὀρθοδοξία καί αἵρεση στούς ἐκκλησιαστικούς ἱστορικούς τοῦ ∆ ́, Ε ́, ΣΤ ́ αἰώνα

Ὀρθοδοξία καί αἵρεση στούς ἐκκλησιαστικούς ἱστορικούς τοῦ ∆ ́, Ε ́, ΣΤ ́ αἰώνα

Ὀρθοδοξία καί αἵρεση στούς ἐκκλησιαστικούς ἱστορικούς τοῦ ∆ ́, Ε ́, ΣΤ ́ αἰώνα

 • Συγγραφέας -
  Ματσούκας Νίκος
 • Διεύθυνση Σειράς - Λιάλιου Δέσπω
 • Έτος Έκδοσης - 2017
 • Διαστάσεις - 14Χ21
 • Σελίδες - 336
 • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
 • Κωδικός στον Εύδοξο - 59397497
 • ISBN - 978-960-599-151-7

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

22,40 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 24,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε καταρχήν πάνω στη μελέτη των εκκλησιαστικών ιστορικών του τέταρτου, πέμπτου και έκτου αιώνα, οι οποίοι εξιστορούν γεγονότα από τη γένεση της Εκκλησίας ως τις ημέρες τους. Μολονότι η χρονική περίοδος είναι μακρά, δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα την έρευνα, γιατί το ενδιαφέρον της μελέτης στρέφεται σ' αυτό πού λέμε ορθοδοξία και αίρεση. Με άλλα λόγια το επίκεντρο βρίσκεται στο περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας σε σχέση προς αυτό πού χαρακτηρίζεται ως εκτροπή από την αλήθεια του κοινού σώματος της Εκκλησίας. Όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, τόσο οι αφορμές όσο και ο χαρακτήρας ενός τέτοιου θέματος δίνουν την ευκαιρία με το παραπάνω να γίνει μια ευσύνοπτη έκθεση της δογματικής διδασκαλίας, ή οποία δεν έχει καμιά σχέση με κανένα δογματισμό· είναι το περιεχόμενο μιας διδασκαλίας όπως το ζει μια κοινότητα μέσα σε δραματικά ιστορικά γεγονότα. Από την έκθεση τούτη εξάλλου γίνεται φανερό πώς δεν είναι μπορετό να γράφεται σήμερα δογματική δίχως προϋποθέσεις βιβλικής θεολογίας και ιστορικοδογματικής έρευνας, μια και οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί δείχνουν καθαρά και ξάστερα ότι η Εκκλησία τόσο στη ζωή της όσο και στις κάθε τόσο συγκρούσεις της προς άλλους τρόπους ζωής και διδασκαλίας στα βιβλικά γεγονότα ανέτρεχε και τη ζωντανή παράδοση ερευνούσε. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ εἶναι μία ἐπιστημονική σειρά γιά τήν ἔκδοση, ἤ καί τήν ἐπανέκδοση, μελετῶν καί ἐγχειριδίων γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση μέ προσανατολισμό στήν ἑρμηνεία τῆς πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς δογματικῆς διατυπώσεως καί κειμενικῆς καταγραφῆς. Καί τοῦτο κατά τήν ἁγιοπατερική ἐπεξεργασία καί συνοδική πράξη, κατά τή σύγχρονη ἑρμηνευτική καί συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας σήμερα, ἀλλά καί σέ συσχετισμό μέ τήν ἱστορική πορεία καί συνέχεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Ἐπιπλέον ἡ σειρά θά στεγάσει μελέτες πού σχετίζονται μέ τή χριστιανική Οἰκουμένη, τό διάλογο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Θεολογίας μέ τούς χριστιανούς ἄλλων ὁμολογιῶν, ἀλλά καί γενικῶς μέ τό σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ σειρά κάνει ἔναρξη μέ τήν ἐπανέκδοση τοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ καθηγητῆ Νικολάου Ἀθ. Ματσούκα, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἑνός ἔργου πού ἀποτελεῖ τήν κορύφωση μιᾶς δημιουργικῆς πορείας θεολογικῶν διεργασιῶν στή Θεσσαλονίκη μέ διεθνή ἀντίκτυπο.

 

 • Ἡ ὑπεύθυνη τῆς σειρᾶς
 • Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου
 • Καθηγήτρια τοῦ Α.Π.Θ.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία