Σοι Πρέπει Ύμνος τω Θεώ

  • Συγγραφέας -
    Χατζηγρηγορίου Στυλιανός
  • Διεύθυνση Σειράς - Σκαλτσής Παναγιώτης
  • Έτος Έκδοσης - 2016
  • Διαστάσεις - 17Χ24
  • Σελίδες - 184
  • Εξώφυλλο - Σκληρό
  • ISBN - 978-960-599-161-6

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

17,90 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 19,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Ἡ σειρὰ «Λειτουργικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Παράλληλα» στοχεύει στὸ νὰ προβάλλει πρωτότυπες μελέτες λειτουργικοῦ καὶ ὑμνολογικοῦ περιεχομένου. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν λειτουργική μας παράδοση στὶς μέρες μας εἶναι ἐξαιρετικὰ ἔντονο. Τὰ «μικρά» καὶ «μεγάλα» της θείας Λατρείας δίδουν ἀφορμὴ σὲ νέους ἐρευνητὲς νὰ ἐντρυφήσουν στὶς σχετικὲς πηγὲς καὶ νὰ π`ροσφέρουν στὸ ἐπιστημονικό, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρύτερο κοινὸ τὸν ἀμητὸ τῆς ἔρευνάς των.

Ὁ παρὼν τόμος περιλαμβάνει μιὰ συλλογὴ ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες συνδέονται μεταξύ τους μὲ ἕνα κοινὸ στόχο, τὴν κατάδειξη τῆς σύνδεσης δόγματος καὶ λατρείας μέσα ἀπὸ τὸν λατρευτικό- ὑμνογραφικὸ πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκεκριμένα προσεγγίζεται ἑρμηνευτικὰ τὸ μυστήριο τῆς θεολογίας καὶ τῆς οἰκονομίας στὶς ἐορτὲς τῶν Θεοφανείων, τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ἐξετάζονται θέματα ἐκκλησιολογίας, ὅπως αὐτὰ ἀποτυπώνονται καὶ ἑρμηνεύονται στὴν Ὁκτώηχο, καὶ μελετᾶται τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μέσα ἀπὸ τὶς ἐορτὲς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν δυτικὴ θεολογία.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ὁ Στυλιανός Χατζηγρηγορίου εἶναι Κληρικὸς καὶ Ἐκπαιδευτικὸς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης. Ἔχει ἐκπονήσει διδακτορικὴ διατριβή μὲ τίτλο: Ἑορτὲς καὶ ὕμνοι στὸ λειτουργικὸ βιβλίο Πεντηκοστάριον. Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς δομῆς καὶ τοῦ περιεχομένου του, στὸ Τμῆμα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καὶ ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα μὲ τὴν Ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Λατρείας.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία