Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση

Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση

Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση

  • Συγγραφέας -
    Evdokimov Paul
  • Μετάφραση - Πλευράκη Στέλλα
  • Έτος Έκδοσης - 1999
  • Διαστάσεις - 14Χ21
  • Σελίδες - 152
  • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
  • ISBN - 978-960-85550-1-3

Εκδότης: Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Μάρκος"

16,20 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 18,02 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Ο Παύλος Ευδοκίμωφ υπήρξε διακεκριμένη πνευματική προσωπικότης της ορθοδόξου θεολογίας. Αι θεολογικαί μελέται αυτού εκφράζουν την πεμπτουσίαν της ορθοδόξου πατερικής πνευματικότητος. Εν εκ των τελευταίων έργων του είναι και το "Περί του Αγίου Πνεύματος εις την ορθόδοξον παράδοσιν". Πρόκειται περί μιας βαθυτάτης θεολογικής μελέτης, η οποία αφ' ενός μεν έχει όλα τα γνήσια παραδοσιακά στοιχεία της ορθοδόξου ζωής και σκέψεως, αφ' ετέρου δε διανοίγει και την ενδεδειγμένην γραμμήν προς το οικουμενικόν πνεύμα της θεολογίας. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά σημεία της εν λόγω μελέτης· 1) επισημαίνονται αι θεολογικαί προϋποθέσεις δια την περί του Αγίου Πνεύματος διδασκαλίαν, 2) τίθεται ως αφετηρία η τριαδοκεντρική βάσις δια την θεώρησιν του πνευματολογικού παράγοντος εις την ζωήν της Εκκλησίας και 3) αναδεικνύεται εναργώς η σωτηριώδης αποστολή του Αγίου Πνεύματος εις την Ιστορίαν της θείας οικονομίας. [...]

(Από την έκδοση)

Περιεχόμενα

ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ - Π. Χρήστου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Ν. Ματσούκα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η τριαδική θεολογία και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος
Εισαγωγή: Ιστορικό και οικουμενικό περιεχόμενο
Κεφάλαιο Α' Οι βασικές αρχές της πατερικής θεολογίας της Ανατολής
Κεφάλαιο Β' Η καταφατική και αποφατική διάσταση της θεολογίας των Πατέρων
Κεφάλαιο Γ' Η τριαδική ορολογία
Κεφάλαιο Δ' Η τριαδική θεολογία
Κεφάλαιο Ε' Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θεολογίας των Πατέρων της Ανατολής
Κεφάλαιο Στ' Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η πνευματολογία των Πατέρων στο μυστήριο της θείας οικονομίας
Κεφάλαιο Α' Η θεολογία των Πατέρων
Κεφάλαιο Β' Το Άγιο Πνεύμα στη Λειτουργία
Συμπέρασμα Το Άγιο Πνεύμα στην οικουμενική αναζήτηση

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία