Επίτομος Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Κατά τις παραδόσεις του Καθηγητού π. Ιωάννου Ρωμανίδου

Επίτομος Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Κατά τις παραδόσεις του Καθηγητού π. Ιωάννου Ρωμανίδου

Επίτομος Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Κατά τις παραδόσεις του Καθηγητού π. Ιωάννου Ρωμανίδου

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

13,40 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 14,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

  • ΜΕΤΑ το πέρας πλέον τῶν τεσσάρων δεκαετιῶν διαπιστώνουμε ὅτι ὁ θεολογικός λόγος τοῦ Καθηγητοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη εἶναι ἐπίκαιρος, καθόσον εἶναι «καρπός ἐμπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», καί γι’ αὐτό μπορεῖ νά συμβάλει θετικά στό ἐπίπεδο τῶν σύγχρονων θεολογικῶν καταγραφῶν καί ἀναζητήσεων.
  • Αὐτό ἀποτέλεσε τόν κύριο λόγο, γιά τόν ὁποῖο κρίναμε σκόπιμο νά ἐκδώσουμε τό κείμενο, ὄχι μέ τόν τίτλο πού τότε χρησιμοποιήσαμε «Φοιτητικές σημειώσεις Δογματικῆς, κατά τάς παραδόσεις τοῦ Καθηγητοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη», ἀλλά μέ τόν τίτλο: «Ἐπίτομος Δογματική της Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, κατά τίς παραδόσεις τοῦ Καθηγητοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδου». 

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία