Εορτές και Ύμνοι στο Λειτουργικό Βιβλίο "Πεντηκοστάριον" Συμβολή στην μελέτη της δομής και του περιεχομένου του

Εορτές και Ύμνοι στο Λειτουργικό Βιβλίο "Πεντηκοστάριον" Συμβολή στην μελέτη της δομής και του περιεχομένου του

Εορτές και Ύμνοι στο Λειτουργικό Βιβλίο "Πεντηκοστάριον" Συμβολή στην μελέτη της δομής και του περιεχομένου του

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

18,00 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 20,00 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Στον παρόντα τόμο εξετάζονται και αναδεικνύονται άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές σχετιζόμενες με τον εορτολογικό κύκλο και την υμνογραφία του Πεντηκοσταρίου. Επίσης, επιχειρείται η συστηματική μελέτη και συνθετική παρουσίαση της θεματολογίας του υμνογραφικού υλικού συνολικά. Η διαπραγμάτευση των θεμάτων γίνεται υπό την ιστορική, φιλολογική και θεολογική θεώρηση των εορτών και των ύμνων. Εορτές και ύμνοι είναι εκείνα τα πεδία, όπου αποτυπώνεται εν λόγω και νοήμασιν ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας, στην οποία καλούνται να μετέχουν όλα τα μέλη της.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία