Αρχείον Πόντου Τόμος 48

Σύγγραμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

 • Έτος Έκδοσης - 1998-99
 • Διαστάσεις - 17Χ24
 • Σελίδες - 453
 • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο

19,08 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 21,30 €

Προσθήκη στο wishlist

Περιεχόμενα

 • Δημήτρη Τομπαϊδη / Πάλι για το απαρέμφατο στην ποντιακή διάλεκτο
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ειδήσεις για ποντιακούς συλλόγους, αδελφότητες, σωματεία, ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς σ’ εφημερίδες της Κων/πόλεως
 • Κώστα Καραποτόσογλου / Ετυμολογικά στα νεοελληνικά δάνεια της δημώδους τουρκικής
 • Απόστολου και Μάρθας Καρπόζηλου / Η εφημερίδα «Κολεχτιβιστίς» και τα βιβλία των Ελλήνων της Μαριούπολης στη δεκαετία 1930
 • Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη / Η συμβολή του Πόντου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
 • Alexis G. Savvidis / The frontier – zone Themes (Chaldia – Coloneia) to the Seljuk beginnings
 • Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη – Στέλιου Λαμπάκη / Τρίτο συμπλήρωμα στη γενική βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του κράτους των Μεγαλοκομνηνών της Τραπεζούντας
 • Σίμου Λιανίδη / Λαογραφικά σύμμεικτα Σάντας
 • Σάββα Π. Παπαδόπουλου / Συμβολή στη βιβλιογραφία των παραδόσεων και παραμυθιών των Ελλήνων του Πόντου (1992-1997). Συμπλήρωμα
 • Διαμαντή Θεμ. Λαζαρίδη – Ευσταθίου Παν. Καρούμπη / Τα δημοσιεύματα του περιοδικού «Ξενοφάνης» για τον Πόντο
 • Σάββα Κυριακίδη / Προς μια δραματουργική επεξεργασία του ποντιακού θεάτρου
 • Γ. Κ. Χατζοπούλου / Διαβατήριες ενέργειες στον Πόντο
 • Αντώνη Υπ. Παυλίδη / Πόντος – Κωνσταντινούπολη: Ιδεολογία των εκπαιδευτικών  σχέσεων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
 • Χρήστου Γ. Ανδρεάδη / Ισαάκ Λαυρεντίδης (1911-1997)
 • Βιβλιοκρισίες

Georges Drettas, Aspects pontiques, Παρίσι (Association de recherches pluridisciplinaires) 1997, XXVIII +789 σ.,υπό Χ. Συμεωνίδη, Δ. Τομπαϊδη

Τάσου Γ. Κυριακίδη, Το Περίβλεπτον Δράμας, Από την ανταλλαγή (1924) μέχρι σήμερα, Εκδοτ. οίκος Αφών Κυριακίδη [1998], σ. 258, υπό Μαρίας Βεργέτη

Γεωργίου Α. Ανδρεάδη – Χρήστου Γ. Ανδρεάδη, Το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου, Αθήνα 1999 σ., ιστ’ + 216 + 16 εγχρ. φωτογραφίες, υπό Δημητρίου Σ. Μασούρη

Β. Βλυσίδου, Ε. Κουντούρα-Γαλάκη, Στ. Λαμπάκη, Τ. Λουγγή, Α. Σαββίδη, Η Μικρά Ασία των Θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος – 11οςαι.). Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1998 σ. 538, υπό Χρήστου Γ. Ανδρεάδη

Βασιλείου Χ. Λυμπερόπουλου, Ο βυζαντινός Πόντος. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461). Ο χώρος, οι άνθρωποι, η οικονομία, Αθήνα, εκδόσεις Δημιουργία, 1999, σ. 254, εικονογράφηση, χάρτες, υπό Αλέξη Γ. Κ. Σαββίδη

Παρόμοια βιβλία