Αρχείον Πόντου Τόμος 41

Σύγγραμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

 • Έτος Έκδοσης - 1987
 • Διαστάσεις - 17Χ24
 • Σελίδες - 457
 • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο

13,36 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 14,91 €

Προσθήκη στο wishlist

Περιεχόμενα

 • Οδ. Λαμψίδη / Η Διασκευή του βίου των ιδρυτών της μονής Σουμελά κατά Παρθένιον Μεταξόπουλον και Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην
 • Σάββα Παπαδόπουλου / Παραμύθια και ευτράπελες διηγήσεις περιοχής Καρς
 • Luise Michaelsen / Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am Hof der Herzöge von Burgund (1461-1470)
 • Στάθη Πελαγίδη / Ντοκουμέντα για τις πρώτες οργανωμένες κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου (1857)
 • Οδ. Λαμψίδη / Δύο προγενέστεραι της «Διασκευής» μορφαί του ιστορικού της ιδρύσεως της μονής Σουμελά. Μέρος Ι.
 • Οδ. Λαμψίδη – Fl. Marinescu / Δύο προγενέστεραι της «Διασκευής» μορφαί του ιστορικού της ιδρύσεως της μονής Σουμελά. Μέρος ΙΙ.
 • Alexis G. C. Savvides / Ashik-Pasha-Zade  on the conquest of Trebizond by the Ottoman Turks in A.D. 1461
 • Σωφρ. Α. Χατζησαββίδη / Η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Τραπεζούντα (1846-1922)
 • Μ. Κουτίτα-Καϊμάκη / Ανάλυση της δομής και εξέταση των εξωγλωσσικών παραγόντων που επιδρούν στο σχηματισμό ονομάτων τοποθεσιών του Πόντου
 • Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου / Μήδεια η «δέσποινα των Κόλχων» η «πολυφάρμακος»
 • Μαριλίνας Παναγιωτοπούλου / Η αδελφότητα Κρωμναίων στην Τραπεζούντα
 • V. N. Zalesskaja / Les lampes paléochrétiennes en terre cuite de la côte septentrionale de la Mer Noire
 • Έλσας Γαλανίδου-Μπαλφούσια / Συμβολή στη βιβλιογραφία της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου (1908-1922)
 • Kostas Fotiadis / Die Missionstätigkeit der katholischen und protestantischen Kirchen in Kleinasien während der osmanischen Herrschaft
 • Bιβλιογραφικόν και Βιβλιοκριτικόν Δελτίον

Παρόμοια βιβλία