Αρχείον Πόντου Τόμος 3

Σύγγραμα Περιοδικόν Εκδιδόμενον υπό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών

Εκδότης: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

10,49 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 11,72 €

Προσθήκη στο wishlist

Περιεχόμενα

  • A.A. Παπαδοπούλου / Παροιμίαι
  • R.M. Dawkins / Παραμύθια Σουρμαίνων και Όφεως
  • Ευφρ. Σιδηροπούλου / Λεξιλόγιον Κοτυώρων
  • Δ.Η. Οικονομίδου / Αργυρόπολις
  • Κων. Αλεξιάδου / Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Ινεπόλεως
  • Αθαν. Ευσταθιάδου / Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Σάντας
  • Γεωρ. Κανδηλάπτου / Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι Αργυροπόλεως

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία