Εισαγωγή στον Όμηρο, ε' έκδοση

  • Συγγραφέας -
    Τσοπανάκης Αγαπητός
  • ISBN - 978-618-5105-42-6
  • Έτος Έκδοσης - 2014
  • Διαστάσεις - 14Χ21
  • Σελίδες - 248
  • Εξώφυλλο - Χαρτόδετο
  • Κωδικός στον Εύδοξο - 41963911

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

15,68 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 17,50 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι κατατοπιστικό. Προορίζεται γιὰ τὸν φοιτητή, τὸν καθηγητὴ τῆς φιλολογίας καὶ τὸν λόγιο ἀνα­γνώ­στη ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ξέρη κάτι περισσότερο γιὰ τὸν Ποιητή.

Ἕνα εἰσαγωγικὸ βιβλίο γιὰ τὸν Ὅμηρο δὲν γράφεται εὔ­κολα, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι πρωτότυπο, καὶ δὲν κατορθώνει νὰ ἐξαντλήση ἢ νὰ κοιτάξη ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς τὸ θέμα, ὅσο μακροχρόνια κι ἂν εἶναι, κι ὅσο διεισδυτική, ἡ ἀναστροφὴ ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ αὐτό.

Μὲ βάση τὶς τρεῖς αὐτὲς πικρὲς ἀλήθειες, πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν προσπάθειά του, ἂν ὁ φοι­τητὴς βρῆ ὅ,τι τοῦ χρειάζεται, ἂν ὁ καθηγητὴς τῆς φιλολογίας ἔχη ἕνα χρήσιμο βοήθημα ποὺ ἴσως τοῦ δώση ἀφορμὴ νὰ προχωρήση κιόλας, κι ἂν ὁ λόγιος ἀναγνώστης ἢ ὁ πτυχιοῦχος ἄλλων ἐπι­στη­μονικῶν κλάδων καταλάβη καλύτερα ἀπὸ πόσο ὑψηλὸ σκαλοπάτι ξεκινᾶ ἡ πρώτη καλλιτεχνικὴ δημιουργία τῶν Ἑλλήνων καὶ γιατὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀμετακίνητη ἀπὸ τὸ βάθρο της.

Ἂν μάλιστα συμβῆ νὰ συναντήση κι ὁ εἰδικὸς φιλόλογος κάποιαν καινούργια ἄποψη μέσα στὸ τόσο λαβυρινθικὸ θέμα, τότε ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ θεωρήση τὸν ἑαυτό του πολὺ ἱκανοποιημένον.

Περιεχόμενα

Ενημέρωση
Ο επικός κύκλος
Ο επικός κύκλος - Άλλες ειδήσεις 
Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας 
Σχέδιο και τεχνική της Οδύσσειας 
Ο πολιτισμός των επών
Ομηρική θρησκεία - ηθική
Εξάπλωση και διάδοση των ομηρικών επών
Χειρόγραφα - Εκδόσεις
Βίος Ομήρου
Το ομηρικό ζήτημα
Ομηρική διάλεκτος - Γραμματική
Το δακτυλικό εξάμετρο
Γενική βιβλιογραφία
 

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία