Βοτανική. Δομή, Λειτουργική δράση & Βιολογία των φυτών Β' έκδοση

Βοτανική. Δομή, Λειτουργική δράση & Βιολογία των φυτών Β' έκδοση

Βοτανική. Δομή, Λειτουργική δράση & Βιολογία των φυτών Β' έκδοση

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

62,26 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 69,50 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Δεδομένου ότι τα ελληνόγλωσσα βιβλία στις Βιολογικές Επιστήμες είναι πολύ περιορισμένα, πάντα υπάρχει θέση για μια έκδοση στον Ελλαδικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι επιμελημένη και ολοκληρωμένη. Από την άλλη μεριά πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι κάθε χρόνο προστίθεται στις Βιοεπιστήμες τόσο πολλή νέα γνώση που καθιστά επιβεβλημένη την έκδοση νέων βιβλίων.
Πρωταρχικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να πραγματευθεί κατά το δυνατό ολοκληρωμένα τη δομή, λειτουργική δράση και βιολογία των φυτών.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, παράλληλα με τον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό φοιτητή των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που παρακολουθεί μαθήματα της Βοτανικής Επιστήμης, στον επιστήμονα και τον δάσκαλο που επαγγελματικά και ερευνητικά ασχολείται με τους βασικούς και εφαρμοσμένους κλάδους της Βοτανικής Επιστήμης.

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία